Cumhuriyet Damgalı

2002 Dünya çevre günü blok içi pullar damgalı