Cumhuriyet Damgalı

2000 Dünya çevre günü kuşlar blok içi damgalı