Cumhuriyet Damgalı

1991 Cumhuriyet'in 75. yılı blok içi damgalı