Efemera

1964 Gübriz Sururi Engincezar Tiyatrosunun tiyatro bileti