Fiskal

1931 Yeni harflerle ilk Türk Teyyare cemiyeti pulu 2 adet damgalı