Efemera

Cumhuriyet Senatosu üyesi Balıkesir Hasan Ali Türker'e ait yemek fişi