Efemera

Denizcilik bankasına ait bir adet zarf ve orijinal kağıdı