Osmanlı Damgasız

1913 Yenipostane resimli posta pulları damgasız MNH ve şarniyerli seriden 6 pul