Efemera

Osmanlı dönemi dergiden çıkma 2. Ahmet çeşmesi görseli