Efemera

Osmanlı dönemi dergiden çıkma Boğaz görseli