Fiskal

Verem savaş derneği için çıkmış bir kartela pul