SOLD

Yabancı FDC

İsviçre 1871 damgalı zarf + 1903 damgalı posta kartı