SOLD

Osmanlı Damgasız

1923 Himaye-i Etfal Cemiyeti yardım pulu 1. pul katalog C-1 MNH