SOLD

Osmanlı Damgasız

1866 Liannos Takse pulları şarniyerli Osmanlı damgalı