SOLD

Efemera

1925 Yılına ait Osmanlıca Ziraat bankası senedi