SOLD

Yabancı Damgasız

Generalgouvernement DM, Mi.16-24, Damgasız & Damgalı (Bazı Pullar Şarniyerli) (Kat:32 €/660 TL)