Yabancı Damgalı

Berlin, 1954-1956 Mi 121-158 (Katalog: 294,8 € / 6.200TL)