Yabancı Damgalı

Berlin, 1965-1966 Mi 270-302 (Katalog: 31,3 € / 660 TL)