SOLD

Jeton

Tarihi Tesisi 1 Eylül 1925 A.M.K.Ş. 50 Kuruş Kredi Fişi Jeton , ÇT