Posta Tarihi

Sansür Damgalı Osmanlı Postadan Geçmiş Antiye AN 118 ,Kapamalı (İstanbul Askeri Sansür Heyetince Kapatılmıştır)